ภาพบรรยากาศ BAT YONEX PATHUMTHANI CUP 2023 DAY 6

ขอบคุณภาพจากเพจ Tango Oscar Papa-Badminton Photo Picker #SpiritByManeePong #BadmintonClub “เรียนทักษะกีฬา รู้ทักษะชีวิต” กับ สปิริต บาย มณีพงศ์ #สปิริตสเตเดียม #16คอร์ทคลองหลวง #ซอยคลองสี่ตะวันตก14 #ปทุมธานี 🚗 แผนที่คอร์ท GPS https://qrgo.page.link/cqEu5 🔹สอบถาม+ทดลองเรียนฟรี ☎️ติดต่อ

Read more

ภาพบรรยากาศ BAT YONEX PATHUMTHANI CUP 2023 DAY 5

ขอบคุณภาพจากเพจ Tango Oscar Papa-Badminton Photo Picker #SpiritByManeePong #BadmintonClub “เรียนทักษะกีฬา รู้ทักษะชีวิต” กับ สปิริต บาย มณีพงศ์ #สปิริตสเตเดียม #16คอร์ทคลองหลวง #ซอยคลองสี่ตะวันตก14 #ปทุมธานี 🚗 แผนที่คอร์ท GPS https://qrgo.page.link/cqEu5 🔹สอบถาม+ทดลองเรียนฟรี ☎️ติดต่อ

Read more

ภาพบรรยากาศ BAT YONEX PATHUMTHANI CUP 2023 DAY 4

ขอบคุณภาพจากเพจ Tango Oscar Papa-Badminton Photo Picker #SpiritByManeePong #BadmintonClub “เรียนทักษะกีฬา รู้ทักษะชีวิต” กับ สปิริต บาย มณีพงศ์ #สปิริตสเตเดียม #16คอร์ทคลองหลวง #ซอยคลองสี่ตะวันตก14 #ปทุมธานี 🚗 แผนที่คอร์ท GPS https://qrgo.page.link/cqEu5 🔹สอบถาม+ทดลองเรียนฟรี ☎️ติดต่อ

Read more

ภาพบรรยากาศ BAT YONEX PATHUMTHANI CUP 2023 DAY 3

ขอบคุณภาพจากเพจ Tango Oscar Papa-Badminton Photo Picker #SpiritByManeePong #BadmintonClub “เรียนทักษะกีฬา รู้ทักษะชีวิต” กับ สปิริต บาย มณีพงศ์ #สปิริตสเตเดียม #16คอร์ทคลองหลวง #ซอยคลองสี่ตะวันตก14 #ปทุมธานี 🚗 แผนที่คอร์ท GPS https://qrgo.page.link/cqEu5 🔹สอบถาม+ทดลองเรียนฟรี ☎️ติดต่อ

Read more

ภาพบรรยากาศ BAT YONEX PATHUMTHANI CUP 2023 DAY 2

ขอบคุณภาพจากเพจ Tango Oscar Papa-Badminton Photo Picker #SpiritByManeePong #BadmintonClub “เรียนทักษะกีฬา รู้ทักษะชีวิต” กับ สปิริต บาย มณีพงศ์ #สปิริตสเตเดียม #16คอร์ทคลองหลวง #ซอยคลองสี่ตะวันตก14 #ปทุมธานี 🚗 แผนที่คอร์ท GPS https://qrgo.page.link/cqEu5 🔹สอบถาม+ทดลองเรียนฟรี ☎️ติดต่อ

Read more

ภาพบรรยากาศ BAT YONEX PATHUMTHANI CUP 2023 DAY 1

ขอบคุณภาพจากเพจ Tango Oscar Papa-Badminton Photo Picker #SpiritByManeePong #BadmintonClub “เรียนทักษะกีฬา รู้ทักษะชีวิต” กับ สปิริต บาย มณีพงศ์ #สปิริตสเตเดียม #16คอร์ทคลองหลวง #ซอยคลองสี่ตะวันตก14 #ปทุมธานี 🚗 แผนที่คอร์ท GPS https://qrgo.page.link/cqEu5 🔹สอบถาม+ทดลองเรียนฟรี ☎️ติดต่อ

Read more

สรุปผลงานนักกีฬา ในรายการ BAT YONEX C&L BY SPIRIT PATHUMTHANI CUP 2022

ทีมนักกีฬาของเรา สามารถคว้ารางวัลมาได้ รวมทั้งสิ้น 19 รางวัล

Read more